Ostatnia kolejka
Następna kolejka
Regulamin

REGULAMIN NOWOTARSKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ

SEZON 2017/2018

 

ART. I

CEL ROZGRYWEK

 Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej halowej w Nowym Targu i Powiecie Nowotarskim.

 

ART. II

PRZEPISY ORGANIZACYJNE

§1.

Organizatorem rozgrywek Nowotarskiej Ligi Piłki Halowej, w skrócie NLPH jest: Ognisko TKKF „Gorce-Nowy Targ”, które reprezentują Panowie Grzegorz Wrona, Jan Buczek dalej Organizatorami. Nadzorują oni prawidłowy przebieg rozgrywek oraz zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem.

§2.

Rozgrywki NLPH odbywają się w MHS „Gorce” zgodnie z harmonogramem:

Wtorki, Środy i Czwartki – Ekstraklasa Nowotarskiej Piłki Halowej 

§3.

Ogłoszenia, aktualne składy, wyniki poszczególnych spotkań, tabele oraz dokładny terminarz rozgrywek każdej z lig zostanie ogłoszony na stronie www.nlph.pl

 

ART. III

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ DRUŻYN DO ROZGRYWEK

§1.

Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności

1.       Pisemne zgłoszenie zawodników wraz z bezwzględnie wymaganymi danymi:

·         Imię i nazwisko

·         Rok urodzenia

·         Wpis na temat przynależności klubowej, w którym obecnie gra zawodnik na jesień 2017

·         Wpis o niezrzeszeniu (Np. „niezrzeszony”)

2.       Wpłacą wpisowe w ustalonej wysokości w terminach podanych przez Organizatora (wysokość opłaty za uczestnictwo jest podawana każdorazowo przed nową edycją rozgrywek).

§2.

Karta zgłoszeniowa dostarczona do Organizatora musi posiadać komplet informacji w przeciwnym wypadku drużyny mogą nie zostać zakwalifikowane do rozgrywek.

§3.

Kapitanowie podpisując kartę potwierdzają tym samym, że osoby wymienione na liście zgłoszeniowej występują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec Organizatorów ligi w przypadku zaistniałych kontuzji lub szkód materialnych oraz potwierdzają znajomość przez wszystkich zawodników niniejszego regulaminu i zgadzają się na przestrzeganie wszystkich punktów w nim zawartych.

§4.

Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach powinna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ognisko TKKF „GORCE-Nowy Targ” nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie odpowiadają także za poniesione przez uczestników rozgrywek szkody materialne oraz uszczerbki na zdrowiu.

§5.

Drużyna ma prawo z uzasadnionych przyczyn zmienić swoją nazwę podczas trwania rozgrywek. Każdorazowo nazwę drużyny zatwierdza Organizator. W niektórych przypadkach Organizator może nie przyjąć nowej nazwy lub nakazać zmienić obecną pod karą wykluczenia z rozgrywek. Uzasadnienie zmiany nazwy musi zostać zgłoszone na piśmie.

§6.

Organizator ma prawo nie przyjąć do rozgrywek drużyny, która w poprzednim sezonie oddała trzy mecze walkowerem lub swoim zachowaniem utrudniały prowadzenie rozgrywek. Organizator nie przyjmie również drużyn posiadających zaległości w stosunku do Organizatora przed ich uregulowaniem jak również zawodników, którzy w poprzednim sezonie, utrudniali swoim postępowaniem prowadzenie rozgrywek.

 

ART. IV

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZAWODNIKÓW DO GRY

§1.

Do rozgrywek drużyna może zgłosić maksymalnie 20 zawodników.

·        Podstawowy rocznik zawodników to 1997, zawodnicy z rocznika 1983 i starsi są uważani za amatorów.

·        Można zgłosić czterech* zawodników czynnie uprawiających piłkę nożną*(zrzeszonych) na jesień 2017  i później, lecz nie młodszych niż rocznik 1991.

·        Zawodnicy zrzeszeni w klubach, które występują powyżej V ligi rozgrywkowej zobowiązani są do złożenia oświadczeń woli o samodzielnym ubezpieczeniu oraz występowaniu na własną odpowiedzialność w rozgrywkach.

·        W przypadku, gdy drużyna nie ma w składzie zawodników zrzeszonych może uzupełnić skład czterema* zawodnikami młodszymi niż rocznik 1997, ale nie młodszymi niż rocznik 2001 (zgoda opiekunów prawnych) nazywani młodzieżowcami.

·        Dopuszcza się możliwość zgłoszenia 2 zrzeszonych i 2 młodzieżowców do drużyny.

·        W jednym spotkaniu może wystąpić maksymalnie 2 zawodników zrzeszonych lub 2 młodzieżowców

·        Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek B i C klasy są uważani za amatorów.

·        W lidze mogą brać udział wyłącznie zawodnicy płci męskiej.

·        Drużyny, mają prawo uzupełniać skład do 4 kolejki l rundy zawodnikami, którzy nie są zgłoszeni w innych drużynach bądź rozegrali 1 mecz w lidze po zatwierdzeniu przez organizatora takiego transferu.

 * w każdym meczu może wystąpić tylko 2 (dwóch) zawodników, nie zależnie czy to będzie 2 zrzeszonych czy 2 młodzieżowców lub 1 zrzeszony i 1 młodzieżowiec. Opuszczenie boiska podczas trwania meczu jednego lub obu z tych graczy nie upoważnia drużyny do uzupełnienia składu graczami przebywającymi na trybunach (zrzeszony, młodzieżowiec). Kapitanowie drużyn, w których występuje więcej niż 2 zawodników z tej grupy są zobowiązani do wykreślenia z protokołu zawodników, którzy nie wystąpią w danym meczu.

§2.

Powyższe przepisy dotyczą obydwu rund rozgrywkowych i nie ma możliwości odstępstw ani zmiany przepisów w czasie trwania ligi

§3.

Jeżeli drużyna zgłosi mniejszą ilość zawodników niż 20 nie ma możliwości dopisania zawodników w czasie trwania całej rundy rozgrywkowej.

§4.

Drużyny, mają prawo uzupełniać składy do 4 kolejki pierwszej rundy zawodnikami, którzy nie są zgłoszeni w innych drużynach bądź rozegrali 1 mecz w lidze w innej drużynie-po zatwierdzeniu przez organizatora takiego transferu. Drużyna może dopisać lub wymienić dowolną ilość zawodników. Kolejnych zmian w składach można dokonać tylko w przerwie między pierwszą a drugą rundą rozgrywkową. Można również wymieniać zawodników zrzeszonych lub młodzieżowców. Weryfikacja zawodników zgłoszonych do rozgrywek nastąpi po czwartej kolejce pierwszej rundy i po pierwszej kolejce rundy rewanżowej. O wyniku weryfikacji zostaną poinformowani kapitanowie w celu wyjaśnienia nieścisłości bądź błędnych zgłoszeń zawodników.

§5.

Dopisanie lub wymiana między rundami będzie ważna tylko po pisemnym przedstawieniu nowej listy i w czasie ustalonym przez Organizatorów. Jest możliwości zgłoszenia telefonicznego, mailowego oraz ustnego zawodników w czasie trwania pierwszej rundy rozgrywkowej do czwartej kolejki. Dopuszcza się możliwość przejścia zawodnika pomiędzy rundami z jednej drużyny do drugiej drużyny. Zabronione jest całkowite wypożyczanie zawodników pomiędzy drużynami 

 

§6.

Zawodnicy wszystkich drużyn są zobowiązani na każdorazowe żądanie sędziego lub Organizatorów do okazania przed meczem, w czasie jego trwania oraz po meczu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Nie dostarczenie dowodu osobistego równoznaczne będzie z walkowerem.

  1   2   3   4   następna »
Logowanie
Login:
Hasło:
Shoutbox
Tabele
Strzelcy